Disclaimer

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen lijf en leden. Wat ik te bieden heb is ter ondersteuning van het proces tot in balans komen.

Mocht je onder behandeling staan van een arts, of eigenlijk een behandeling door een arts nodig hebben, dan is wat ik doe onder geen geval ter vervanging van die behandeling.

Ik stel dan ook dringend dat het advies van de behandelend arts wordt uitgevoerd.