Femke Hille

Ik werk als Agility Coach. Hoe werkt dat bij mij? Waarheidsvinding, directe communicatie en liefdevol waarnemen zijn een onderdeel van mijn manier van werken. Ik ga voor door mij op een prettige wijze kwetsbaar op te stellen in het onderzoeken van kernoorzaken van de uitdagingen van teams en organisaties. Mijn kracht zit in het onderkennen van praktisch gedrag en de ‘juiste’ mindset. Samen onderzoeken en de bevindingen breed delen drijven en voeden mijn interesse en energie.

Open werken met creativiteit is in de basis ontwikkeld op de basisschool, Jenaplanschool. Op de middelbare school met een exact vakkenpakket en de studie Elektrotechniek met afstudeerrichting Energietechniek/ Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam hebben zeker bijgedragen aan de sterke ontwikkeling van mijn verstandelijke denkvermogen.

In februari 2002 ben ik gaan werken als Technisch Rechercheur bij de politieregio Zaanstreek-Waterland en ontwikkelde ik mijn kwaliteiten op het gebied van waarheidsvinding. Enkele jaren later veranderde de naam van Technisch Rechercheur naar die van Forensisch Onderzoeker en kwam ik uiteindelijk te werken bij de politie eenheid Noord-Holland op de locatie IJmuiden. Na 16 jaar hield ik dat voor gezien en ben ik via forensische coördinatie bij een plofkraken team en big data recherche terecht gekomen in de Informatie Voorziening (IV) organisatie van de politie.

Sinds eind 2018 ben ik daar werkzaam in de rol van Agile Coach. In deze rol heb ik mij mogen verdiepen in de vele facetten van het agile werken. Sinds het uitkomen van mijn boek “Enterprise Agility” noem ik mijzelf Agility Coach. Waarbij ik de nadruk van mijn werkzaamheden heb verlegd van agile methodieken naar meer agility in gedrag van mens en organisatie.

Ik ben moeder van 2 prachtig mooie dochters. Na mijn scheiding in 2009 heb ik in 2010 een opleiding tot Energetisch therapeut succesvol afgerond en heb deze in 2012 opgevolgd met een coachingsopleiding. Tijdens deze opleidingen ontdekte ik dat ik vooral goed ben in het losmaken van vastgelopen processen. Mijn mijn hobby is het bestuderen van (in)effectieve gedragingen bij mezelf en anderen. Zo heb ik mezelf getraind in het benoemen van gevoelens, energieën en sensaties die eerder gevoeld dan gezien worden.

Foto’s: gemaakt door Ria Geugjes in 2014